(+84) 908 541 896

Eclipse

Quí khách xem trong link bên dưới
https://vietnamtools.net/

Mũi khoét Eclipse EBV30-108

Mũi khoét Eclipse EBV30-108 đươc làm từ thép M3 HSS . có độ cứng cũng như độ bền cực cao . Giúp cho việc khoét dẻ dàng chinh xác hơn

 

Mũi khoét Eclipse EBV30-111

Mũi khoét Eclipse EBV30-111 đươc làm từ thép M3 HSS . có độ cứng cũng như độ bền cực cao . Giúp cho việc khoét dẻ dàng chinh xác hơn

Mũi khoét Eclipse EBV30-114

Mũi khoét Eclipse EBV30-114 đươc làm từ thép M3 HSS . có độ cứng cũng như độ bền cực cao . Giúp cho việc khoét dẻ dàng chinh xác hơn

Mũi khoét Eclipse EBV30-127

Mũi khoét Eclipse EBV30-127  đươc làm từ thép M3 HSS . có độ cứng cũng như độ bền cực cao . Giúp cho việc khoét dẻ dàng chinh xác hơn

Mũi khoét Eclipse EBV30-121

Mũi khoét Eclipse BiMetal  đươc làm từ thép M3 HSS . có độ cứng cũng như độ bền cực cao . Giúp cho việc khoét dẻ dàng chinh xác hơn

Mũi khoét Eclipse EBV30-140

Mũi khoét Eclipse EBV30-140 đươc làm từ thép M3 HSS . có độ cứng cũng như độ bền cực cao . Giúp cho việc khoét dẻ dàng chinh xác hơn

Mũi khoét EclipseEBV30-152

Mũi khoét EclipseEBV30-152 đươc làm từ thép M3 HSS . có độ cứng cũng như độ bền cực cao . Giúp cho việc khoét dẻ dàng chinh xác hơn

Mũi khoét lưỡng kim Eclipse EBC-19

MŨI KHOÉT LƯỠNG KIM ECLIPSE EBC-19 ĐƯƠC LÀM TỪ THÉP M3 HSS . CÓ ĐỘ CỨNG RẮNG CŨNG NHƯ ĐỘ BỀN CAO . 

Mũi khoét lưỡng kim Eclipse EBC-20

MŨI KHOÉT LƯỠNG KIM ECLIPSE EBC-20 ĐƯƠC LÀM TỪ THÉP M3 HSS . CÓ ĐỘ CỨNG RẮNG CŨNG NHƯ ĐỘ BỀN CAO . 

Mũi khoét lưỡng kim Eclipse EBC-22

MŨI KHOÉT LƯỠNG KIM ECLIPSE EBC-22

đươc làm từ thép M3 HSS . có độ cứng rắng cũng như độ bền cao . 

Mũi Khoan Eclipse ED2

MŨI KHOAN ECLIPSE  ED2 

Có khả năng chịu nhiêt và mài mòn tốt  . Điều này mang lại cho mũi khoan độ bền cao, khả năng chống vỡ và an toàn . Mũi khoan có khả năng khoan qua hầu như bất kỳ vật liệu nào có thể bao gồm cả máy gang , Thép không gỉ, đồng thau, đồng, nhôm, nhựa và gỗ. Mũi khoan lỗ Eclipse có một thiết kế răng 4/6 pitch cho tất cả mục đích sử dụng

Mũi Khoan Eclipse EE12

MŨI KHOAN ECLIPSE EE12 

Có khả năng chịu nhiêt và mài mòn tốt  . Điều này mang lại cho mũi khoan độ bền cao, khả năng chống vỡ và an toàn . Mũi khoan có khả năng khoan qua hầu như bất kỳ vật liệu nào có thể bao gồm cả máy gang , Thép không gỉ, đồng thau, đồng, nhôm, nhựa và gỗ. Mũi khoan lỗ Eclipse có một thiết kế răng 4/6 pitch cho tất cả mục đích sử dụng

Mũi khoan eclipse eclipse EE12 dài : 300mm

Số lượng : 1

 

Mũi Khoan Eclipse E1

MŨI KHOAN ECLIPSE E1

 

Có khả năng chịu nhiêt và mài mòn tốt . Điều này mang lại cho mũi khoan độ bền cao, khả năng chống vỡ và an toàn . Mũi khoan có khả năng khoan qua hầu như bất kỳ vật liệu nào có thể bao gồm cả máy gang , Thép không gỉ, đồng thau, đồng, nhôm, nhựa và gỗ. Mũi khoan lỗ Eclipse có một thiết kế răng 4/6 pitch cho tất cả mục đích sử dụng

 

Mũi Khoan Eclipse ED4

MŨI KHOAN ECLIPSE ED4

Có khả năng chịu nhiêt và mài mòn tốt . Điều này mang lại cho mũi khoan độ bền cao, khả năng chống vỡ và an toàn . Mũi khoan có khả năng khoan qua hầu như bất kỳ vật liệu nào có thể bao gồm cả máy gang , Thép không gỉ, đồng thau, đồng, nhôm, nhựa và gỗ. Mũi khoan lỗ Eclipse có một thiết kế răng 4/6 pitch cho tất cả mục đích sử dụng

 

Mui khoan Eclipse E11

MŨI KHOAN ECLIPSE  E1

CÓ KHẢ NĂNG CHỊU NHIÊT VÀ MÀI MÒN TỐT  . ĐIỀU NÀY MANG LẠI CHO MŨI KHOAN ĐỘ BỀN CAO, KHẢ NĂNG CHỐNG VỠ VÀ AN TOÀN . MŨI KHOAN CÓ KHẢ NĂNG KHOAN QUA HẦU NHƯ BẤT KỲ VẬT LIỆU NÀO CÓ THỂ BAO GỒM CẢ MÁY GANG , THÉP KHÔNG GỈ, ĐỒNG THAU, ĐỒNG, NHÔM, NHỰA VÀ GỖ. MŨI KHOAN LỖ ECLIPSE CÓ MỘT THIẾT KẾ RĂNG 4/6 PITCH CHO TẤT CẢ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 

Mũi Khoan Eclipse E6

MŨI KHOAN ECLIPSE E6

Có khả năng chịu nhiêt và mài mòn tốt . Điều này mang lại cho mũi khoan độ bền cao, khả năng chống vỡ và an toàn . Mũi khoan có khả năng khoan qua hầu như bất kỳ vật liệu nào có thể bao gồm cả máy gang , Thép không gỉ, đồng thau, đồng, nhôm, nhựa và gỗ. Mũi khoan lỗ Eclipse có một thiết kế răng 4/6 pitch cho tất cả mục đích sử dụng

 

Mũi Khoan Eclipse E2QR

MŨI KHOAN ECLIPSE E2QR

Có khả năng chịu nhiêt và mài mòn tốt . Điều này mang lại cho mũi khoan độ bền cao, khả năng chống vỡ và an toàn . Mũi khoan có khả năng khoan qua hầu như bất kỳ vật liệu nào có thể bao gồm cả máy gang , Thép không gỉ, đồng thau, đồng, nhôm, nhựa và gỗ. Mũi khoan lỗ Eclipse có một thiết kế răng 4/6 pitch cho tất cả mục đích sử dụng

 

Mũi Khoan Eclipse E2

MŨI KHOAN ECLIPSE E2

Có khả năng chịu nhiêt và mài mòn tốt . Điều này mang lại cho mũi khoan độ bền cao, khả năng chống vỡ và an toàn . Mũi khoan có khả năng khoan qua hầu như bất kỳ vật liệu nào có thể bao gồm cả máy gang , Thép không gỉ, đồng thau, đồng, nhôm, nhựa và gỗ. Mũi khoan lỗ Eclipse có một thiết kế răng 4/6 pitch cho tất cả mục đích sử dụng

 

Mũi Khoan Eclipse E-GP

MŨI KHOAN ECLIPSE E-GP

Có khả năng chịu nhiêt và mài mòn tốt . Điều này mang lại cho mũi khoan độ bền cao, khả năng chống vỡ và an toàn . Mũi khoan có khả năng khoan qua hầu như bất kỳ vật liệu nào có thể bao gồm cả máy gang , Thép không gỉ, đồng thau, đồng, nhôm, nhựa và gỗ. Mũi khoan lỗ Eclipse có một thiết kế răng 4/6 pitch cho tất cả mục đích sử dụng

 

Bộ dụng cụ điện nước EE30-K

BỘ DỤNG CỤ ĐIỆN NƯỚC EE30-K  

Của Eclipse lưỡng kim . Được xây dựng  cứng, chụi nhiệt và mài mòn chống M3 tốc độ cao bằng thép răng bằng tia điện tử hàn vào một cơ thể hợp kim cứng . Điều này mang lại cho họ sức mạnh vượt trội, độ bền cao, phá vỡ tốt và an toàn. Do việc xây dựng cao cấp và mạnh mẽ có khả năng cắt qua hầu như bất kỳ vật liệu bao gồm gang, thép không gỉ, đồng thau, đồng, nhôm, nhựa và gỗ. 
 
Holesaws: 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 38mm, 51mm
Arbors: E2, E4

Bộ dụng cụ điện nước EGP30-K

BỘ DỤNG CỤ ĐIỆN NƯỚC EGP30-K

Của Eclipse lưỡng kim . Được xây dựng  cứng, chụi nhiệt và mài mòn chống M3 tốc độ cao bằng thép răng bằng tia điện tử hàn vào một cơ thể hợp kim cứng . Điều này mang lại cho họ sức mạnh vượt trội, độ bền cao, phá vỡ tốt và an toàn. Do việc xây dựng cao cấp và mạnh mẽ có khả năng cắt qua hầu như bất kỳ vật liệu bao gồm gang, thép không gỉ, đồng thau, đồng, nhôm, nhựa và gỗ. 
 
Holesaws: 22mm, 29mm, 35mm, 44mm, 51mm, 64mm
Arbors: E2, E4

CƯA CẦM TAY 70-400R-NEW

CƯA CẦM TAY 70-400R-NEW

LÀ LOẠI NHẸ , MỘT PHẦN KHUNG THÉP HÌNH ỐNG MẠNH MẼ VÀ MỘT TAY CẦM BẰNG NHÔM ĐÚC THOẢI MÁI VÀ ĐỘ BỀN CAO. NGOÀI RA, DÀI THÊM  VỊ TRÍ TAY CẦM GIÚP TĂNG SỰ AN TOÀN .  

Số Hiệu : 70-400R-NEW 

Trọng lượng : 399 g 

Kích thước sản phẩm : 43.8 x 14 x 3 cm 

 

CƯA CẦM TAY 18TND

CƯA CẦM TAY 18TND 

Là loại nhẹ , một phần khung thép hình ống mạnh mẽ và một tay cầm bằng nhôm đúc thoải mái và độ bền cao. Ngoài ra, dài thêm  vị trí tay cầm giúp tăng sự an toàn .
 
 
 
Độ dày : 25.4mm
Dài : 457mm
Rộng :152mm

CƯA CẦM TAY 70-130R

CƯA CẦM TAY 70-130R

 
CƯA CẦM TAY 70-130R cắt ở nơi bị giới hạn , xử lý được cung cấp với 2 lưỡi, cắt gỗ và kim loại. 
Có thể giữ lưỡi dao trong hai vị trí cho sự linh hoạt tối đa trong sử dụng. 
 
 
Số Hiệu : 70-400R-NEW 
Trọng lượng : 399 g 
Kích thước sản phẩm : 43.8 x 14 x 3 cm 
Page 1 of 2 1 2 >