(+84) 908 541 896

Máy Khuấy Trộn

Máy khuấy trộn RT M05S

Động cơ: 0,25 HP

Điện áp: 110V

Các điện áp có thể được chỉ định theo nhu cầu của người dùng.

Công suất: 5kg

Tốc độ quay: 24RPM

Kích thước máy (L * W * H mm): 760 * 420 * 630

Trọng lượng: 38kg

Máy khuấy trộn RT-M200SSB

Động cơ: 3HP

Điện áp: 220V / 3 pha

Các điện áp có thể được chỉ định theo nhu cầu của người dùng

Tổng Công suất: 550L

Tốc độ qyay: 30RPM

Kích thước máy(L * W * H mm): 1950 * 1500 * 2020

Trọng lượng: 300kg

Máy khuấy trộn RT M10SS

Động cơ: 0.5 HP * 2P

Điện áp: 110V

Các điện áp có thể được chỉ định theo nhu cầu của người dùng.

Công suất: 45L

Tốc độ quay(rpm): 30

Tốc độ trục (rpm): 286

Kích thước máy(L * W * H mm): 650 * 700 * 1150

Trọng lượng: 80kg

Máy khuấy trộn RT M100SB

Động cơ: 1HP

Điện áp: 220V

Các điện áp có thể được chỉ định theo nhu cầu của người dùng

Công suất 275L

Tốc độ xoay: 30RPM

Kích thước máy(L * W * H mm): 1900 * 1050 * 1580

Trọng lượng: 150kg

Máy khuấy trộn RT M50S

Động cơ: 0.5 HP
Điện áp: 220V
Các điện áp có thể được chỉ định theo nhu cầu của người dùng.
Công suất: 135L
Tốc độ quay: 30RPM
Kích thước máy (L * W * H mm): 1000 * 1000 * 1250
Trọng lượng: 120kg

Máy khuấy trộn RT M100

Động cơ: 1HP

Điện áp: 220V

Các điện áp có thể được chỉ định theo nhu cầu của người dùng

Công suất: 275L

Tốc độ quay: 30RPM

Kích thước máy (L * W * H mm): 1200 * 1200 * 1250

Trọng lượng: 130kg

Máy khuấy trộn RT-M150

Động cơ: 2HP

Điện áp: 220V

Các điện áp có thể được chỉ định theo nhu cầu của người dùng.

Công suất: 380L

Tốc độ quay: 30RPM

Kích thước máy(L * W * H mm): 1250 * 1250 * 1900

Trọng lượng: 240KG

Máy khuấy trộn RT-M200SSB

Động cơ: 3HP

Điện áp: 220V / 3 pha

Các điện áp có thể được chỉ định theo nhu cầu của người dùng

Tổng Công suất: 550L

Tốc độ quay  RPM: 30RPM

Máy Kích thước (L * W * H mm): 1950 * 1500 * 2020

Trọng lượng: 300kg