Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ đo lưu lượng DFG-4T6T8T
Đồng hồ đo lưu lượng DFG-4T6T8T
Mã hàng Bookmark and Share
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Technical Parameters of DFG-4T.6T.8TFlowmeter

 

Model

Measure Range

 

 

Screw thread

 

Accuracy

ml/min

(Liquid)

l/min

(Gas)

 

DFG-4T

6-60 8-80

40-400

0.2-2

1-12

 

direct6

 

+4%

 

DFG-6T

 

 

25-250

16-160

80-400

100-500

100-600

200-800

100-1000

0.1-0.8

0.1-1.5

0.3-3  0.4-4

0.5-8   1-5

1-12   2-10

2-20   3-15

3-30   4-20

5-25   6-30

10-60 20-70

0.05-0.25M3/H

 

G1/4"

1/4"BSP

 

0.04-0.4M3/H

tube

 

DFG-8T

 

2.5-25LPH

4-40LPH

6-60LPH

0.16-1.6M3/H

0.1-1M3/H

0.2-2M3/H

 

G1/4"

1/4"BSP