Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số DH500
Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số DH500
Mã hàng Bookmark and Share
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

DN

(mm)

Phạm vi lưu lượng (m3 / h)

Nhiệt độ trung bình. 

 ()

PN 

(MPa)

Env. Temp. 

 ()

Ppressure loss 

 (MPa)

Lỗi  0.2%*

Lỗi 0.5%*

Lỗi 1.0%*

Min

Max

Min

Max

Min

Max

2A*

 

 

 

 

0.03

0.16

-20

+120

(150*)

6.3

-25


+55

0.12

4A*

 

 

 

 

0.04

0.25

6A

 

 

 

 

0.1

0.6

6.3

16*

25*

40*

0.08

10A

 

 

 

 

0.2

1.2

0.05

15A

 

 

0.6

4

0.6

6

0.035

25A

 

 

1.6

10

1

10

40A

3

20

3

20

2