Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ đo lưu lượng thủy tinh cho chất lỏng,khí LZB
Đồng hồ đo lưu lượng thủy tinh cho chất lỏng,khí LZB
Mã hàng Bookmark and Share
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Type

Dimension (mm)

A

B

C

D

N-E

LZB-15

95

65

470 ±2.5

15

4-14

LZB-25

115

85

470 ±2.5

25

4-14

LZB-40

145

110

570 ±3

40

4-18

LZB-50

160

125

570 ±3

50

4-18

LZB-80

185

150

660 ±3.5

80

4-18

LZB-100

205

170

660 ±3.5

100

4-18