Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ thủy tinh đo lưu lượng GA24
Đồng hồ thủy tinh đo lưu lượng GA24
Mã hàng Bookmark and Share
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Specification

DN

(mm)

Model

Measure Range

Working 

Pressure(Bar)

Temp.

Water (L/h)

 Air (m3/h)

15

GA24-15/15F

GA24V-15/15F

4-40

6-60

10-100

16-160

25-250

40-400

63-630

0.12-1.2

0.3-3

0.5-5

0.8-8

1.2-12

2-20

10

-20℃~120℃

25

GA24-25/25F

GA24V-25/25F

63-630

100-1000

160-1600

250-2500

2-20

3-30

5-50

8-80

10

40

GA24-40/40F

GA24V-40/40F

160-1600

250-2500

400-4000

5-50

8-80

12-120

9

50

GA24-50/50F

GA24V-50/50F

400-4000

630-6300

1000-10000

4000-16000

12-120

20-200

30-300

6

65

GA24-65

GA24V-65

2500-25000

8000-40000

80-800

240-1200

4

80

GA24-80

GA24V-80

8000-40000

10000-50000

240-1200

300-1500

4

 

GA24 Installation Size (Flange Connection)

DN(mm)

Window Size a×b

L

C

D

E

Weight

(Kg)

15

37×302

500

65

95

4-¢14

5.3

25

52×294

85

115

7.8

40

64×278

110

145

4-¢18

10.7

50

94×266

125

160

16.6

65

124×260

145

180

24

80

124×260

160

200

8-¢18

 

 

GA24V Installation Size (Thread Connection)

 

DN(mm)

Window 

Size a×b

L

G

C

Weight(Kg)

15

37×302

420

1/2’’F NPT/BSP

80

3.8

25

52×294

1’’F

NPT/BSP

105

5.4

40

64×278

1 1/2’’F

NPT/BSP

125

8

50

94×266

2’’F

NPT/BSP

165

12.7

65(80)

124×260

2 1/2’’F

NPT/BSP

186