Chi tiết sản phẩm

Máy Giặt Vắt - Danube - DA8
Máy Giặt Vắt - Danube - DA8
Mã hàng Bookmark and Share
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Trọng lượng 8 kg

Điều khiển bằng vi  xử lý

Tốc độ khai thác 1.000 RPM

4 bộgiảm xóc

Thoát nước bằng máy bơm

Lượng nước tiêu thụ tối thiểu

Tốc độ chương trình (31/44 phút)

cài sẵn phiên bản tự  phục vụ