Chi tiết sản phẩm

Tủ So Màu Tilo P60(6)
Tủ So Màu Tilo P60(6)
Mã hàng Bookmark and Share
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Light source:
D65,TL84,F/A,UV,CWF,TL83/U30
External size: 710x530x570 mm
Internal size: 680*510*360mm
Voltage: 220V