Chi tiết sản phẩm

Tủ So Màu Tilo T60+
Tủ So Màu Tilo T60+
Mã hàng Bookmark and Share
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Light source:
D65,TL84,F/A,UV,CWF
External size: 695x555x500 mm
Internal size: 663*485*358mm
Voltage: 220V