Chi tiết sản phẩm

Tủ so màu Tilo T60(5)
Tủ so màu Tilo T60(5)
Mã hàng Bookmark and Share
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Light source:
D65,TL84,F/A,UV,CWF
External size: 710x405x570 mm
Internal size: 680*385*360mm
Voltage: 220V