(+84) 908 541 896

Máy Giặt Miele - Đức

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-25

Công suất (Kg): 25

Khối lượng (l / gallon): 251 / 66,3

Động cơ (HP / kw): 5 / 3,7

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 15/15/50/15

Kích thước: 1200/1200/1650 mm

Điện áp điện: 220V hoặc 380V 1P, 60Hz, 10 Kw

Trọng lượng: 950 Kg

RCF (Kg / rpm): 287

Xuất xứ: Hàn Quốc, New 100%

MÁY-GIẶT-VẮT-CONTINENTAL GERBAU-EH040

Công suất 40 £ (17,3 kg)

Đường kính xi lanh 27,6 inch (700 mm)

Khối lượng xi lanh 6.1 cu ft (173 dm3)

Trọng lượng £ 1.049 (476 kg)

Kích thước máy (WxDxH) 34,2 x 37,9 x 55,3 inch(868 x 962 x 1404 mm) 

MÁY-GIẶT-VẮT-CONTINENTAL GERBAU-EH055

Công suất 55 £ (22,8 kg)

Đường kính xi lanh 29,1 inch (739 mm)

Trọng lượng £ 1.601 (726 kg)

Kích thước máy (WxDxH) 39,4 x 48,8 x 57,9 inch(1000 x 1240 x 1470 mm) 

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-30

Công suất (Kg): 30

Rửa (RPM): 30 ~ 60

Khối lượng (l / gallon): 301 / 79.5

Động cơ (HP / kw): 5 / 3,7

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 20/20/75/15

Kích thước: 1200/1300 / 1650mm

Điện áp điện: 3P 220V hoặc 380V, 60Hz, 20 Kw

Trọng lượng: 1140 Kg

RCF (Kg / rpm): 273

Xuất xứ: Hàn Quốc, New 100%

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-20 Mã hà

Công suất (Kg): 20

Rửa (RPM): 30 ~ 60

Khối lượng (l / gallon): 200 / 52,8

Động cơ (HP / kw): 3 / 2.2

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 15/15/50/15

Kích thước: 1100/1150 / 1650mm

Điện áp điện: 220V hoặc 380V 1P, 60Hz, 10 Kw

Trọng lượng: 750 Kg

RCF (Kg / rpm): 330

Xuất xứ: Hàn Quốc, New 100%

MÁY-GIẶT-VẮT-CONTINENTAL GERBAU-EH030

Công suất 30 £ (12,6 kg)

Đường kính xi lanh 24,4 inch (620 mm)

Khối lượng xi lanh 4.4 cu ft (126 dm3)

Trọng lượng £ 758 (344 kg)

Kích thước máy (WxDxH) 31,3 x 34,9 x 52,2 inch(796 x 887 x 1325 mm) 

MÁY-GIẶT-VẮT-CONTINENTAL GERBAU-EH020

Công suất 20 lbs (8 kg)

Đường kính xi lanh 21,1 inch (536 mm)

Khối lượng xi lanh 2.8 cu ft (79,2 dm3)

Trọng lượng £ 301 (137 kg)

 Kích thước máy (WxDxH) 27 x 27,6 x 42,5 inch=(685 x 700 x 1080 mm) 

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-18

Công suất (Kg): 18

Chiều (mm / inch): Ø 760 / 29,9

Sâu (mm / inch): 410 / 16.1

Rửa (RPM): 30 ~ 60

Khối lượng (l / gallon): 186 / 49.1

Động cơ (HP / kw): 3 / 2.2

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 15/15/50/15

Kích thước: 1100 / 1O50 / 1650mm

Điện áp điện: 220V hoặc 380V 1P, 60Hz, 10 Kw

Trọng lượng: 720 Kg

RCF (Kg / rpm): 330

Xuất xứ: Hàn Quốc, MỚI 100%

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-200

Công suất (Kg): 200

kích thước (mm / inch): Ø 1600 / 62,9

Sâu (mm / inch): 850 / 33.5

Rửa (RPM): 20 ~ 35

Khối lượng (l / gallon): 1708 / 451,2

Động cơ (HP / kw): 50/37

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 50/50/125/40

Kích thước: 2490x2320x2440mm

Điện áp điện: 3P 220V hoặc 380V, 60Hz, 60 Kw

Trọng lượng: 5100 Kg

RCF (Kg / rpm): 224

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-80

Công suất (Kg): 80

kích thước (mm / inch): Ø 1150 / 45,2

Sâu (mm / inch): 730 / 28,7

Rửa (RPM): 30 ~ 50

Khối lượng (l / gallon): 758 / 200,2

Động cơ (HP / kw): 15/11

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 32/32/80/25

Kích thước: 1650x1610x1950mm

Điện áp điện: 3P 220V hoặc 380V, 60Hz, 30 Kw

Trọng lượng: 2800 Kg

RCF (Kg / rpm): 316

Xuất xứ: Hàn Quốc, New 100%

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-120

Công suất (Kg): 120

kích thước (mm / inch): Ø 1350 / 53,1

Sâu  (mm / inch): 800 / 31,5

Rửa (RPM): 25 ~ 40

Khối lượng (l / gallon): 1150 / 303,6

Động cơ (HP / kw): 30/22

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 40/40/90/32

Kích thước: 2000x1850x2100mm

Điện áp điện: 3P 220V hoặc 380V, 60Hz, 40 Kw

Trọng lượng: 3670 Kg

RCF (Kg / rpm): 350

Xuất xứ: Hàn Quốc, MỚI100%

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-150

Công suất (Kg): 150

kích thước (mm / inch): Ø 1600 / 62,9

Sâu(mm / inch): 700 / 27.5

Rửa (RPM): 25 ~ 40

Khối lượng (l / gallon): 1406 / 371,1

Động cơ (HP / kw): 40/30

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 50/50/125/40

Kích thước: 2490x2200x2440mm

Điện áp điện: 3P 220V hoặc 380V, 60Hz, 50 Kw

Trọng lượng: 4580 Kg

RCF (Kg / rpm): 271

Xuất xứ: Hàn Quốc, MỚI 100%

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-70

Công suất (Kg): 70

kích thước (mm / inch): Ø 1150 / 45,2

Sâu (mm / inch): 670 / 26,3

Rửa (RPM): 30 ~ 50

Khối lượng (l / gallon): 700 / 184,8

Động cơ (HP / kw): 15/11

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 32/32/80/25

Kích thước: 1650x1560x1950mm

Điện áp điện: 3P 220V hoặc 380V, 60Hz, 30 Kw

Trọng lượng: 2450 Kg

RCF (Kg / rpm): 316

Xuất xứ: Hàn Quốc, MỚI 100%

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-50

Công suất (Kg): 50

kích thước (mm / inch): Ø 1000 / 39,3

Sâu  (mm / inch): 640 / 25,1

Rửa (RPM): 30 ~ 60

Khối lượng (l / gallon): 502 / 132,6

Động cơ (HP / kw): 10 / 7.5

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 25/25/80/20

Kích thước: 1450x1450x1800mm

Điện áp điện: 3P 220V hoặc 380V, 60Hz, 25 Kw

Trọng lượng: 1500 Kg

RCF (Kg / rpm): 315

Xuất xứ: Hàn Quốc, New 100%

Máy-Giặt-Vắt-HWASUNG CLEANTECH-HSCW-60

Công suất (Kg): 60

Drum (mm / inch): Ø 1000 / 39,3

Sâu (mm / inch): 720 / 28.3

Rửa (RPM): 30 ~ 60

Khối lượng (l / gallon): 565 / 149,2

Động cơ (HP / kw): 10 / 7.5

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 25/25/75/20

Kích thước: 1450x1500x1800mm

Điện áp điện: 3P 220V hoặc 380V, 60Hz, 25 Kw

Trọng lượng: 1800 Kg

RCF (Kg / rpm): 290

Xuất xứ: Hàn Quốc, mới 100%

Máy-Giặt-Vắt-ALPS-HSCWS-35

Công suất (Kg): 35

kích thước (mm): 900

Sâu Drum (mm / inch): 550

Rửa (RPM): 35 ~ 60

Khối lượng (l / gallon): 321

Động cơ (HP / kw): 5 / 3,7

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 25/25/65/15

Kích thước: 1085x1390x1667mm

Điện áp điện: 3P 220V or 380V, 60Hz

Điện sưởi ấm (kw / h): 20

Trọng lượng: 450 kg

RCF (Kg / rpm): 103

Xuất xứ: Hàn Quốc, mới 100%

Máy-Giặt-Vắt-ALPS-HSCWS-18

Công suất (Kg): 18

kích thước (mm): 660

Sâu (mm / inch): 530

Rửa (RPM): 40 ~ 70

Khối lượng (l / gallon): 181

Động cơ (HP / kw): 2 / 1.5

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 15/15/50 / -

Kích thước: 850 x 1160 x 1270 mm

Điện sưởi ấm (kw / h): 10

Trọng lượng: 250 Kg

RCF (Kg / rpm): 133

Xuất xứ: Hàn Quốc, mới 100%

Máy-Giặt-Vắt-ALPS-HSCWS-28

Công suất (Kg): 28

kích thước (mm): 800

Sâu Drum (mm / inch): 560

Rửa (RPM): 35 ~ 60

Khối lượng (l / gallon): 282

Động cơ (HP / kw): 5 / 3,7

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 20/20/65/15

Kích thước: 980x1200x1465mm

Điện áp điện: 3P 220V or 380V, 60Hz

Điện sưởi ấm (kw / h): 20

Trọng lượng: 395 Kg

RCF (Kg / rpm): 229

Xuất xứ: Hàn Quốc, mới100%

Máy-Giặt-Vắt-ALPS-HSCWS-23

Được lắp ráp tại Hàn Quốc

Công suất (Kg): 23

kích thước (mm): 800

Sâu (mm / inch): 440

Khối lượng (l / gallon): 231

Động cơ (HP / kw): 3 / 2.2

Nước / Warm Water / Drain / Steam (A): 15/15/50 / -

Kích thước: 985 x 1156 x 1492mm

Điện áp điện: 3P 220V or 380V, 60Hz

Điện sưởi ấm (kw / h): 12

Trọng lượng: 350 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc, mới100%

Máy-Giặt-Sấy-Goldfist-XTH12

Công suất (kg): 12

Khối lượng khô (kg): 6

Công suất động cơ (kw): 1.5

Sấy điện (kw): 9

Nguồn điện (v): 220

Kích thước bên ngoài HxDxW (mm):850x1030x1325

Trọng lượng máy (kg): 490

Bản gốc: Đài Loan

Mới 100%

Máy-Giặt-Vắt-Goldfist-XHT15

Công suất (kg): 15

Khối lượng khô (kg): 7.5

Khối lượng (L): 152

Công suất động cơ (kw): 2.2

Sấy điện (kw): 9

Nguồn điện (v): 220

Kích thước bên ngoài HxDxW (mm):850x1030x1325

Trọng lượng máy (kg): 500

Gốc: Đài Loan

Mới100%

Máy-Giặt-Vắt-Goldfist-CX250

Công suất giặt (kg): 50

Công suất động cơ (kw): 5.5

Xoay rửa (r / min): 40

xoay nhanh (r / min): 60/340/680

Ống hơi nước (DNmm): 25

ống nước nóng (DNmm): 40

Ống khí nén (mm: 8

Áp lực khí nén (MPa): 0,4-0,6

Lưu lượng khí nén (㎡ / min): 0,36

Đường kính dây điện bên ngoài (m㎡): 6

Kích thước (mm) (WxDxH): 1640x1710x1875

Trọng lượng máy (kg): 1750

Bản gốc: Đài Loan

New 100%

Máy-Giặt-Vắt-Goldfist-CX270

Công suất giặt (kg): 70

Công suất động cơ (kw): 7.5

Xoay rửa (r / min): 40

xoay nhanh (r / min): 60/340/650

Ống hơi nước (DNmm): 25

ống nước nóng (DNmm): 50

Ống khí nén (mm): 8

Áp lực khí nén (MPa): 0,4-0,6

Lưu lượng khí nén (r / min): 0,36

Đường kính dây điện bên ngoài (m㎡): 6

Kích thước (mm) (WxDxH): 1770x1750x2000

Trọng lượng máy (kg): 2250

Bản gốc: Đài Loan

New 100%

Page 1 of 3 1 2 3 >
Thông tin thị trường