(+84) 908 541 896

CÔNG TY HAAN MACHINE - CHẾ TẠO MÁY - ÉP KIỆN - ĐÓNG GÓI - THIẾT KẾ GIA CÔNG CHẾ TẠO THEO YÊU CẦU -PHỤ TRỢ CÔNG NGHIỆP...