(+84) 908 541 896

Hydraulic

Cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa ben và hệ thống thủy lực:
>vệ sinh kiểm tra
>Xác định hư hỏng và lên kế hoạch
>Sửa thay thế các chi tiết hư hỏng
>Kiểm tra tỉnh và kiểm tra động>>kiểm tra áp lực làm việc
>Biên bảng chứng nhận và bảo hành
Chi tiết vui lòng liên hệ công ty TNHH Haan machine
Thông tin thị trường