(+84) 908 541 896

GMK

Máy Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm GMK 920HT

Ứng dụng của máy đo nhiệt độ - độ ẩm GMK 920HT:

Máy đo nhiệt độ - độ ẩm GMK 920HT được dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Máy có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng, kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm chính xác, nhanh chóng. Máy GMK 920HT được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp môi trường.

Máy Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm GMK 930HT

Ứng dụng của máy đo nhiệt độ - độ ẩm GMK 930HT:

Máy đo nhiệt độ - độ ẩm GMK 930HT được dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Máy có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng, kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm chính xác, nhanh chóng. Máy GMK 930HT được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp môi trường.

Máy Đo Độ Ẩm Trà GMK 305T

Ứng dụng của máy đo độ ẩm trà GMK 305T:

Máy đo độ ẩm trà GMK 305T là thiết bị dùng để đo độ ẩm của trà, chè, ca cao… trong các sản phẩm nông nghiệp. Máy đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung, đo độ ẩm của các mẫu lớn, trung bình, nhỏ và bụi.

Nhiệt Kế GMK 910T

Ứng dụng của nhiệt kế GMK 910T:

Nhiệt kế GMK 910T là thiết bị dùng để đo nhiệt độ môi trường đất, nước và không khí. Máy có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và độ chính xác cao.

Máy Đo Độ Cồn GMK 610

Ứng dụng của máy đo độ cồn GMK 610:

Máy đo độ cồn GMK 610 dùng để đo tỉ lệ phần trăm cồn trong đồ uống. Máy có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và độ chính xác cao.

Máy Đo Độ Đường GMK 703F(A)

Ứng dụng của máy đo độ đường GMK 703F(A):

Máy đo độ đường GMK 703F(A) dùng để đo tỉ lệ phần trăm độ đường trong thực phẩm. Máy có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng và độ chính xác cao.

Máy Đo Độ Muối GMK 525N

Ứng dụng của máy đo độ muối GMK 525N:

Máy đo độ muối GMK 525N dùng để đo hàm lượng muối trong thực phẩm. Máy có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng và độ chính xác cao 0.1%.

Máy Đo Độ Muối GMK 545A

Ứng dụng của máy đo độ muối GMK 545A:

Máy đo độ muối GMK 545A dùng để đo hàm lượng muối trong thực phẩm. Máy có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng và độ chính xác cao 0.1%.

Máy Đo Độ Muối GMK A1

Ứng dụng của máy đo độ muối GMK A1:

Máy đo độ muối GMK A1 dùng để đo tỉ lệ phần trăm độ muối trong thực phẩm. Máy có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng và độ chính xác cao.

Thông tin thị trường