(+84) 908 541 896

IBE

Dây Thử Nhiệt Độ Thermopaper

Ứng dụng của dây thử nhiệt độ thermopaper:

Dây thử nhiệt độ thermopaper được dùng để đo nhiệt độ của keo dựng vải và vải khi làm nóng sản phẩm. Dây thử nhiệt độ thermopaper kết hợp với thiết bị test keo mex để kiểm tra độ bám dính keo và vải.

Thông tin thị trường