(+84) 908 541 896
    Đồng hồ thủy tinh đo lưu lượng chất lỏng LZS

Đồng hồ thủy tinh đo lưu lượng chất lỏng LZS

  • Danh mục sản phẩm: Lưu Lượng Kế - Flow meter
  • Thương hiệu:
  • Mã số:

LZS-Technical Parameters of LZS Series flowmeter:

Diameter

(Dg)mm

Model

Measure Range

Accuracy

Media State

Long Tube Type

Short Tube Type

Temperature

Pressure

15

LZS-15

10-100 l/h

16-160 l/h

25-250 l/h

40-400 l/h

60-600 l/h

5-50 l/h

10-100 l/h

16-160 l/h

25-250 l/h

40-400 l/h

50-500 l/h

60-600 l/h

100-1000 l/h

±4%

0-60

≤0.6

25

LZS-25

100-1000 l/h

160-1600 l/h

250-2500 l/h

100-1000 l/h

160-1600 l/h

4-40 l/min

250-2500 l/h

32

LZS-32

 

0.4-4 m3/h

0.6-6 m3/h

50

LZS-50

0.4-4 m3/h

0.6-6 m3/h

1-10 m3/h

1.6-16 m3/h

1-10 m3/h

1.6-16 m3/h

65

LZS-65

 

2.5-16 m3/h

5-25 m3/h

8-40 m3/h

12-60 m3/h

100

LZS-100

 

14-90 m3/h

18-120 m3/h

125

LZS-125

 

25-150 m3/h

25-180 m3/h

150

LZS-150

 

14-90 m3/h

18-120 m3/h

25-150 m3/h

25-180 m3/h

25-200 m3/h 

HAAN MACHINE COMPANY
Phone: 0908 541 896 Mr. Chính 
Skype: S_Chinh 
Email: chinh.vo@haancompany.com
Zalo QR

Sản phẩm cùng danh mục

Đồng hồ đo lưu lượng dạng ống DK800

Model

 

DN

 (mm)

 

L/h

 Measure Range

+%

Accuracy

 

Media State

D

E

Out diameter

Of metal pipe

Water20

1.2x105pa

Working

temp

Working 
Pressure

DK800-2

DK800-2F

2

0.002~0.02

0.004~0.04

0.1~1.3

0.5~2.7

 

4

 

 

 

 

 

 

-2+120

 

 

 

 

 

≤1.0Mpa

(or) ≤

1.6Mpa

Φ9

M8x1

Φ5

DK800-4

DK800-4F

4

0.25~2.5

0.5~5

0.8~8

1.6~16

4~40

6~60

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Φ11.5

M10  x1

Φ6

DK800-6

DK800-6F

6

0.5~5

1.2~12

2.5~25

4~40

6~60

10~100

16~160

10~100

25~250

50~500

80~800

100~1000

180~1800

240~2400

300~3000

350~3500

430~4300

Đồng hồ đo lưu lượng DFG-4T6T8T

Technical Parameters of DFG-4T.6T.8TFlowmeter

Đồng hồ đo lưu lượng thủy tinh LZS

Datasheet:

Model

DN

Flow Range

Accuracy

Temperature

°C

Pressure

Mpa

GPM

LPM

LZS-15E

15

0.1-1

0.2-2

0.5-5

0.5-4

1-7

1.8-18

±4%

0-60

1-100

≤1

LZS-15G

LZS-15EC

15

0.1-1

0.2-2

0.5-5

0.5-4

1-7

1.8-18

LZS-15GC

LZS-25E

25

0.8-8

1-10

3-30

4-40

LZS-25G

LZS-32E

32

1.2-12

2-20

2.5-25

5-50

8-80

10-100

LZS-32G

LZS-50E

50

2.5-25

5-45

7-70

10-100

20-180

25-250

LZS-50G

LZS-65E

65

25-110

40-160

50-250

80-400

150-650

200-1000

Thông tin thị trường